در سختی گیر آب از بالای مخزن سختی گیر وارد می شود و پس از عبور از بستر رزین و انجام عملیات تبادل یون از طریق نازل های آب پخش کن کف سختی گیر جمع آوری می شود . استفاده از سنگ سیلیس در سختی گیر بیشتر به جهت آن است که دانه های رزین از نازل ها رد نشوند و به نوعی به عنوان لایه زه کشی مورد استفاده قرار گیرد.پس از گذشت دوره بهره برداری سختی گیر ، حال می بایست دستگاه را شستشو داد و رزین های سختی گیر را احیا نمود.

 

مراحل شستشو و احیا سختی گیر

 

گام اول: می بایست سختی گیر را از مدار خرج نمود و شیر خروجی را بست و همزمان شیر تخلیه سختی گیر را باز نمود. سپس دسته اهرم شیر را به حالت شستشو (WASH) قرار می دهیم و آب از پایین وارد مخزن سختی گیر می شود و پس از عبور از بستر رزین، هم لرد و املاح نا محلول موجود در سطح آن را تمیز می کنند و هم دانه های رزین را از هم جدا می کنند (منبسط می کنند) این مرحله را تا جایی ادامه می دهیم که آب خروجی از تخلیه سختی گیر صادف گردد.

 

گام دوم: شیر مخزن نمک سختی گیر را باز می کنیم و اهرم شیر را در حالت احیا (REGERATION) قرار می دهیم .

حال آب نمک از مخزن نمک سختی گیر مکیده می شود و از بالای سختی گیر داخل می شود و با عبور از بستر رزین عملیات تبادل یون را انجام می دهد بنحوی که سدیم موجود در آب نمک به رزین باز می گردد و کلسیم و منیزیم موجود در سطح رزین به آب پس داده می شود. این مرحله تا جایی ادامه می یابد که کل آب نمک موجود در تانک نمک سختی گیر تخلیه گردد.

 

گام سوم: شیر نمک را بسته ودوباره اهرم شیر دستگاه سختی گیر را در حالت شستشو  (WASH) قرار می دهیم . تا آب مجدد از پایین سختی گیر وارد شود و با آب نمک موجود در لایه های رزین را بشوید و تخلیه نماید .این مرحله از احیای سختی گیر را آنقدر ادامه می دهیم تا آب خروجی از لوله تخلیه سختی گیر شیرین شود .

 

گام چهارم: در این مرحله بایست منبع نمک سختی گیر را برای احیای بعدی از آب پر کرده، پس شیر تخلیه را می بندیم و شیر مخزن نمک را باز می کنیم و اهرم شیرچند راهه را در حالت سرویس (RUN) قرار می دهیم و تا منبع نمک سختی گیر از آب پر گردد. پس از پر شدن مخزن …

 

گام پنجم: حال کافی است شیر مخزن نمک را ببندیم و شیر خروجی سختی گیر را باز کنیم تا آب عاری از سختی به مصرف برسد .

 

    سفارش کار و بازدید رایگان از ساختمان