بدست آوردن فشار پمپ آب خانگی برای منزل مسکونی یا آپارتمان:

برای بدست آوردن فشار مورد نیاز پمپ آب مناسب منزل مسکونی خود ابتدا باید تعداد طبقات منزل خود را در عدد ۳ ضرب کنید که این عدد ۳ همان ارتفاع کف تا سقف هر طبقه می باشد.

به عنوان مثال اگر ساختمان مورد نظر شما دارای ۶ طبقه، همراه با ۱ طبقه پارکینگ و ۱ طبقه زیر زمین باشد در واقع تعداد طبقات این ساختمان ۸ طبقه است و زمانی که در عدد ۳ ضرب گردد به عدد ۲۴ می رسیم که این عدد ارتفاع حدودی محلی است که پمپ آب از زیر زمین تا طبقه ششم باید توانایی انتقال آب را داشته باشد.   ۲۴=۳*۸

 

سپس به منظور بدست آوردن فشار مناسب آب در پشت هر شیر آب ، عددی را که از ضرب تعداد طبقات منزل خود در عدد ۳ بدست آورده ایم را با عدد ۳۰ جمع میکنیم .     ۵۴=۲۴+۳۰

به عنوان مثال اگر ساختمان ۸طبقه ای در مثال بالا  که عدد ۲۴ متر ارتفاع کل ساختمان می باشد را با عدد ۳۰ متر جمع کنیم، فشاری که پمپ آب انتخاب شده باید ایجاد کند عدد ۵۴ متر یا ۵/۵ بار را نشان می دهد که برای این ارتفاع مناسب بوده و فشاری ایده ال را ایجاد می کند.

هر سوالی داری در فیلد ها کناری از ما میتونید بپرسید لطفا کادر نوشته ها را پر کنید تا در اولین فرصت با شما تماس بگیریم

گروه فنی مهندسی سجادصنعت

    سفارش کار و بازدید رایگان از ساختمان