نشت مبرد

از متداول ترین ایرادات ایجاد شده در چیلر نشتی می باشد. سیکل برودت، یک سیکل بسته می باشد و در صوررت بروز نشتی مبرد از سیستم خارج می شود و چیلر روشن نمی گردد. حال جهت تعمیر چیلر تراکمی روش­ های مختلفی وجود دارد که از جمله آن تست ازت و کف صابون ، استفاده از نشت یاب الکترونیکی و …

 

در تعمیر چیلر تراکمی جهت نشت یابی ابتدا با استفاده از گاز ازت، ابتدا فشار راتا حدود psi ۵۰ بالا میبریم و توسط محلول کف و صابون نشت یابی میکنیم در صورت عدم نشان نشتی فشار را تا psi 200 بالا برده و نشتی را مشخص میکنیم. در هنگام تعمیر چیلر اگر چیلر دارای دو مدار مجزا از یکدیگر باشد، یکی را psi ۲۰۰ دیگری را psi 170 فشار را بالا میبریم در صورت وجود نشتی، نشتی را برطرف کرده و مراحل بالا را تکرار کرده و پس از گذشت ۴۸ ساعت از فشار گذاری، فشار ها را کنترل کرده و در صورت عدم تغییر در آن، مراحل وکیوم و شارژ گاز را انجام میدهیم. در تعمیرات چیلر، بیشتر نشتی­ها معمولا از قسمت شیر آلات، اتصالات و قسمت­های رزوه­ای و یا در اثر از بین رفتن واشرها و اورینگ ها می­باشد. یک تعمیرکار چیلر جهت نشت یابی، باید نشت یابی خارجی را انجام دهد؛ اما در صورتی که این نشتی داخلی باشد باعث جریان یافتن آب به داخل سیکل تبرید چیلر و آسیب به تمام قسمت ها می باشد. اگر به داخل یک چیلر آب نفوذ کرده باشد جهت تعمیر چیلر باید کمپرسورها باز گردد و به تعمیر گاه جهت تعمیر و خشک کردن قطعات فرستاده شود. همچنین باید سیکل با استفاده شستن چیلر با فریون R141b و گاز ازت خشک کرد و همچنین فیلتر درایر و روغن کمپرسور طی چندین مرحله باید تعویض گردد.

نشت یابی با استفاده ازت

 

با توجه به اینکه نشتی باعث ورود آلودگی به مدار تبرید می شود باید پس از هر بار نشی گیر سیکل قبل از شارژ مجدد مبرد به سیکل باید فیلتر درایرها تعویض گردد.

آلودگی جذب شده در فیلتر درایر و جذب آن ها پس از تعویض

منبع : به فیکس